המפגש מנוהל מוגן ומפועל על ידי חברת OUTBOX

לו"ז המפגש

10:00-10:15 דברי ברכה ופתיחה – תום דן משנה למנכ"לית המשרד לחדשנות, מדע וטכנולוגיה

10:15-10:45 עקרונות לממשל דיגיטלי – פרופ' אורית פישמן אפורי

10:45-11:10 היתכנות והשפעה טכנולוגית – אקדמיה / פרופ' חגית מסר ירון

11:10-11:40 השפעה מסחרית – תעשייה/ דן אלטמן Public Policy Lead, AI Ecosystem חברת Google  (ההרצאה תינתן בשפה האנגלית)

11:40-12:00 השלכות על החברה האזרחית/ ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר המכון הישראלי לדמוקרטיה

12:00-12:15 אתגרים ודילמות / עו"ד יוסף גדליהו  רפרנט טכנולוגיה וחדשנות, אשכול רגולציה, ייעוץ וחקיקה (משפט כלכלי)

12:15-12:40 דיון במליאה

12:40-12:45 סיכום