[confetti-animation delay="1" duration="1"]

09.03.2022 | 19:00

חברת "מיה" תחל במהלך חודש מרץ בעבודות תשתית נרחבות להחלפת קו הביוב הראשי באזור גן הפקאן. העבודות תבוצענה בשלבים ברחובות: הנחל, מבוא קדם, גן הפקאן, ששת הימים והר מירון. מוזמנים להשתתף במפגש תושבים בנוכחות גורמים מקצועיים, בהם יוצג מידע על העבודות הצפויות במסגרת הפרויקט.